• Slides-finaal-04

Orofaciale fysiotherapie, meestal kaakfysiotherapie genoemd, is een specialisatie binnen de fysiotherapie gericht op het disfunctioneren van spieren en gewrichten in het hoofd- en halsgebied.

De orofaciaal-therapeut ofwel de kaakfysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van aangezicht- en kaakklachten. De kaakfysiotherapeut werkt nauw samen met de huisarts, tandarts, orthodontist of medisch specialist, zoals een KNO-arts, kaakchirurg en neuroloog.

De kaakfysiotherapeut is uitgebreid geschoold in tandheelkundige aspecten, specifieke zenuw-aandoeningen en specifieke stoornissen die te maken hebben met de nek . De kaakfysiotherapeut is tevens geschoold in het herkennen en behandelen van mensen met een aangezichtsverlamming.

In onze praktijk heeft de kaakfysiotherapeut een manueel therapeutische achtergrond, hetgeen belangrijk is voor de relatie van kaakgewrichtsklachten met hoofd- en nekpijn en bewegingsstoornissen van cervicale wervelkolom.
Kaakgewrichtsklachten en pijnlijke kauwspieren kunnen zeer verschillende oorzaken hebben. Meestal worden de klachten veroorzaakt door een samenspel van factoren die ertoe leiden dat er problemen ontstaan in het kaakgewricht en de omliggende spieren. De klachten kunnen spontaan ontstaan of door bijvoorbeeld operaties, ongevallen, injecties of overbelasting. Het gewricht zelf, de kauwspieren, en de psyche van de patiënt spelen hierbij een belangrijke rol.

De meest voorkomende klachten bij kaakproblemen zijn:
• pijn of vermoeidheid van de kauwspieren (vooral ’s ochtends bij het opstaan)
• een beperkte mondopening of het “op slot zitten” van de onderkaak
• pijn rond het kaakgewricht
• knappende of krakende kaakgewrichten
• overgevoelige of pijnlijke tanden en kiezen
• abnormale slijtage van het gebit
• uitstralende pijn naar oor, hoofd, nek of schouders
• aangezichtsverlamming
• hoofdpijnklachten
• duizeligheid
• Klachten in het hoofd-halsgebied die te maken hebben met spanningsfactoren

Het onderzoek van de kaakfysiotherapeut omvat onder andere het aftasten van het kaakgewricht en de kauwspieren, het luisteren naar gewrichtsgeluiden bij het bewegen van de onderkaak en het vaststellen van beperkingen of onregelmatigheden in de bewegingen van de onderkaak bij het openen en sluiten van de mond. Tevens zal gekeken worden naar de wijze waarop de tanden en kiezen van de boven- en onderkaak langs elkaar heen glijden en in elkaar passen wanneer de mond gesloten wordt.

Indien uit het onderzoek blijkt dat er sprake is van aangezicht- en kaakklachten, dan kan de kaakfysiotherapeut u met een persoonlijk behandelplan succesvol begeleiden in het genezingsproces. Is er sprake van een andersoortig probleem, dan zal de kaakfysiotherapeut u adviseren om bij uw de tandarts of uw huisarts eerst een doorverwijzing naar een specialist aan te vragen. Wellicht dat u daarna alsnog door de kaakfysiotherapeut kan worden behandeld.

Zo is de orofaciaal- of kaakfysiotherapeut bij uitstek de deskundige, die u kan adviseren en begeleiden bij pijn en functieproblemen in het hoofd, het aangezicht en de halsregio.

Back to Top